بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

  دانلود رایگان ویدئو مریدینها شماره ۳٫ Meridian – Foot Haoyang

  دانلود رایگان ویدئو مریدینها – شماره ۲٫ Meridian Foot Jueyin – LR

  دانلود رایگان مریدینها –  شماره ۱ – Meridian- Conception Vessel  

Free download of  Dr. Giovanni Maciocia’ s Lecture about Advanced Tong Diagnosis.     To see this video click here