بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

دستگاه طب سوزنی ۲ POINTER EXCLE

بازرگانی طب اردیبهشت دارای نمایندگی انحصاری کلیه دستگاه های کارخانه تنس پلاس هنگ کنگ می باشد  .

دستگاه نقطه یاب و استیمولیتور دیجیتال دار