بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

دستگاه لیزر طب سوزنیPOINTER PULSE

بازرگانی طب اردیبهشت دارای نمایندگی انحصاری کلیه دستگاه ها ی کارخانه تنس پلاس هنگ کنگ می باشد.

دستگاه لیزر طب سوزنی نقطه یاب دار