بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

دستگاه مدل جدید SDZ II

بازرگانی طب اردیبهشت دارای نمایندگی انحصاری کلیه دستگاه های کارخانه تنس پلاس هنگ کنگ می باشد .

دستگاه شش کانال دیجیتال مونیتور دار محصول کارخانه هواتو چین