بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

دستگاه مدل قدیم SDZ II

بازرگانی طب اردیبهشت دارای نمایندگی انحصاری کلیه دستگاه های کارخانه ی تنس پلاس هنگ کنگ می باشد.

ابن دستگاه شش کانال طب سوزنی مونیتور دار محصول کارخانه ی هواتو چین می باشد .