بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

دستگاه AWQ 105

بازرگانی طب اردیبهشت دارای نمایندگی انحصاری کلیه دستگاه ها ی کارخانه ی تنس پلاس هنگ کنگ می باشد.

این دستگاه دیجیتال پنج کانال نقطه یاب دار