بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

دستگاه AWQ 104 L

بازرگانی طب اردیبهشت  دارای نمایندگی انحصاری کلیه دستگاه های  کارخانه ی تنس پلاس هنگ کنگ می باشد.

دستگاه چهار کانال دیجیتال نقطه یاب دار