بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

دی وی دی آموزشی کارگاه عنبیه شناسی

مدرس: جناب آقای دکتر امرایی

نصف هزینه کارگاه سفارش دهید