بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

دی وی دی کارگاه آموزشی درمان سیاتیک با طب سوزنی

دی وی دی کارگاه آموزشی درمان سیاتیک با طب سوزنی

مدرس جناب آقای دکتر عبدلی

این دی وی دی همراه کلاس ارائه می شود و هزینه آن هزینه کلاس می باشد.