بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

دی وی دی کارگاه آموزشی متوسطه طب سوزنی

مدرس: جناب آقای دکتر بهزادی

نصف هزینه کارگاه سفارش دهید