بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

دی وی دی کارگاه آموزشی مکانیسم اثر طب سوزنی بر زیبائی

 

مدرس: جناب آقای دکتر لشکری

شامل ۴ دی وی دی

مدت زمان کل دی وی دی ها: ۱۶ ساعت

همراه با کارگاه عملی

نصف قیمت ثبت نام کارگاه سفارش دهید