بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

دی وی دی کارگاه آموزشی مکانیسم طب سوزنی بر درمان آرتریت

 

دی وی دی کارگاه آموزشی مکانیسم طب سوزنی بر درمان آرتریت

محتوی کل کارگاه آموزشی

مدرس: دکتر آرش لشکری

نصف هزینه کارگاه سفارش دهید