بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

دی وی دی کارگاه درمانی ناباروری با طب سوزنی

مدرس: آقای دکتر عبدلی

نصف قیمت کارگاه سفارش دهید