بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

دی وی دی کارگاه درمان کمر درد و سیاتیک با طب سوزنی

 

مدرس: دکتر آرش لشکری

نصف هزینه کارگاه سفارش دهید