بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

دی وی دی کارگاه لیفت بدن با نخهای PDO و COG

مدرس: آقای دکتر کامیار حکیمی

نصف قیمت کارگاه سفارش دهید