بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

سوزنهای طب سوزنی تونی

 

بهترین سوزنهای حال حاضر در ایران، محصول شرکت هواتو.

در سایزهای: ۷، ۱۳، ۲۵، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۵٫