بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

قلم معاینه Probe with a roller

The diagnostic probe with a roller is intended for superficial acupuncture of the correspondence areas of different size. It should be preferred when it is necessary to stimulate the correspondence areas to be found in the flat irregular surfaces of the body.

The roller-based stimulation should be carried out until there appears a sensation of warmth and sustained hyperemia in the correspondence area.

The roller massager handle has – on its opposite end – the mini-type diagnostic stick head. The corrugated side surface of the stick is suitable for performing massage of the finger/toe correspondence areas.