بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

کارگاه آموزشی تشخیص از طریق زبان به روش طب چینی

مدرس: آقای دکتر بهزادی

نصف هزینه کارگاه سفارش دهید