بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

کتاب بافته بی بافنده

کتاب بافته بی بافنده نوشته تد کاپچوک

ترجمه: جناب آقای دکتر طباطبایی

شامل: ۵۱۱ صفحه

مضمون: بافته بی بافنده اثری کلاسیک است و جامع در زمینه نظریه و کاربرد طب چینی. این منبع ارزشمند در میان آثاری که طب شرق و غرب را در آمیخته اند، جایگاهی خاص دارد. نسخه بازبینی شده ی حاضر حاصل سالها تامل در منابع باستانی . پژوهشهای علمی پیشرو است.

60 تومان سفارش دهید