بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

کتاب ” تشخیص از طریق زبان در طب شرقی”

کتاب ” تشخیص از طریق زبان در طب شرقی”
مولف: جیووانی ماچیوچیا
مترجم: دکتر عباس انصاری (پزشک و فارغ التحصیل طب سوزنی از چین)
تعداد صفحات: ۳۵۰
قیمت: ۷۰ تومان
شماره تماس: ۰۲۱۲۶۶۰۳۶۱۴

عدم موجودی سفارش دهید