بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

کتاب “راهنمای بالینی تشخیص از طریق زبان”

کتاب “راهنمای بالینی تشخیص از طریق زبان”

مولف: دکتر عباس انصاری( پزشک و فارغ التحصیل طب سوزنی از چین)

نظارت و ویرایش علمی: دکتر امیر هومن کاظمی

تعداد صفحات: ۱۸۸ صفحه

55 تومان سفارش دهید