بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

کتاب تمام رنگی Mirror of Health TongueDiagnosis

نوشته Fei Zhao-fu و Gu Yi-di

این کتاب در مورد تشخیص بیماری ها از طریق زبان به روش طب چینی میباشد.

روش های تشخیص از روی شکل زبان، رنگ، پوشش، خار، شیار ها و … زبان توضیح داده شده است.

تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه گلاسه با عکس های رنگی

48 تومان سفارش دهید