بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

Magnet starمگنت ستاره ای

As we come to use a magnetic star, the mechanical stimulation of the correspondence point will be enhanced due to forces produced by magnetic field. A magnetic star would offer its advantages when the deep-seated correspondence points located at the area with the manifest layer of soft tissues have to be stimulated. The application of this star as a stimulator will make it possible to improve the effectiveness of treatment and to reduce the period of time involved.

The exposure time for magnetic stars is defined by the nature and severity of disease, and can vary from a few hours to several days. The patient is supposed to massage the correspondence point on his own, by pressing regularly on the star. However, care be should taken while installing magnetic stars in patients with hypersensitivity to magnetic energy.