بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

Practical Atlas of Tung’sAcupuncture

شامل ۲۳۰ صفحه A4

نوشته دکتر مک کین و دکتر روز

این کتاب شامل مطالب اطلس عملی طب سوزنی به روش مستر تانگ است که نگاهی اجمالی دارد به روشهای استاد تانگ در زمینه های تئوری و موارد لازم برای درمان، تشخیص، گذشته و حال شخص در اطلس به صورت عملی و تئوری توضیح میدهد. این کتاب به معرفی رازهای مهم ریشه نقاط، جایگاه و شرح نشانه های آنها می پردازد.

بیش از ۵۰ شکل هندسی در این کتاب برای بررسی دستیابی سریع به جایگاه نقاط طب سوزنی مشاهده میشود.

230 تومان سفارش دهید